Játszóház

Játszóház

2013. január 26-án közel 30 gyülekezeti és vendég gyermekkel találkozhattunk játszóházunkon.
A játszóház központi gondolata az volt, hogy szeressük embertársainkat. Erre Isten parancsa is felszólít bennünket. Aranymondásként tanulták a gyerekek: „Szeresd az Urat, a te Istenedet. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” A gyerekek egy népmese feldolgozását láthatták bábdarabban, amely a szeretetről szólt. Ennek segítségével beszélgettünk, hogy kik is a mi felebarátaink: szülők, testvérek, osztálytársak, tanárok, szomszédok, a körülöttünk lévő emberek. Együtt készítettünk „szeretet pogácsát”, amit a helyszínen sütöttünk ki, és a gyerekek hazavihettek és odaadhattak valakinek, akit szeretnek. A jelenlevőknek volt lehetőségük a hallott üzenet azonnali alkalmazására, elmélyítésére is a gyakorlati segítségadás során.
A játszóház második felében kézműveskedésre volt lehetőség.
Köszönjük a gyülekezet szeretetét a gJátszóházyerekek felé. A sok segítséget, támogatást, amit most is kaptunk.
Csóka Piroska

 

Ugrás fel