KELEK XI. – Körösvidéki, Erdélyi Lelkipásztori és Evangélizációs Konferencia, 2015. 04. 11.

KELEK XI. – Körösvidéki, Erdélyi Lelkipásztori és Evangélizációs Konferencia, 2015. 04. 11.

Imaházunk biztosította az idei KELEK helyszínét 2015. 04. 11-én. A napkezdő áhítatot és bemutatkozást követően Boros Róbert temesvári lelkipásztor, a nap előadója a gyülekezeti konfliktusok kezeléséről szólt a jelenlevőkhöz. A témára tekintettel az erdélyi és a körösvidéki lelkipásztorok mellett meghívottak voltak egyházkerületünkből a gyülekezetvezetők és avatottak is. A 26 jelenlevő interaktív módon, a személyes tapasztalatokat sem elhallgatva vitte tovább az előadás gondolatait, hogy a ránk bízottak között jó kezelői – a lelki fejlődés segítői, a szolgálati hűség előmozdítói – legyünk a konfliktusoknak.

A vasárnap délutáni istentiszteleten – az előző napi konferencia folytatásaként – Sallai Jakab, az Aradi 2. Baptista Gyülekezet lelkipásztora szolgált közöttünk igehirdetéssel a Jn 21, 15-19. versek alapján.

Matuz József
2015-04-11KELEK (3)

2015-04-11KELEK (10)

Ugrás fel