Presbiter- és diakónus avatás Gyulán

Presbiter- és diakónus avatás Gyulán

2015.06. 07-én délután avatási istentisztelet volt Gyulán. Perlaki Csaba testvér presbiterré és Papp László testvér diakónussá avatásának örülhetett az alkalmi gyülekezet. Az igét Dr. Szűcs Zsoltán testvér, a Presbiteri Tanács elnöke hirdette a 2 Timótheus 2:1-9 igeversek alapján.

Az avatandók és feleségeik felé feltett kérdések megválaszolása után a kézrátételes imádságra került sor. Dr. Szűcs Zoltán, Kiss Tibor Péter lelkipásztor a Körösvidéki Egyházkerület elnöke, Mike Jenő presbiter az egyházkerület alelnöke, Csóka Zsolt helyi diakónus és Matuz József helyi lelkipásztor testvérek imádkoztak, kérve Istenünk áldását, vezetését testvéreink szolgálatára, életére.

A köszöntések sorát Krisán István presbiter testvér kezdte meg, aki a Presbiteri Tanács nevében köszöntötte az avatott testvéreket és egy-egy ajándékkönyvet adott át számukra. A bibliakörös gyermekek éneke után a gyülekezet nevében Matuz József lelkipásztor testvér személyre szóló igékkel mondott köszöntést és átadta a gyülekezet ajándékát, egy-egy Bibliát. További köszöntések Mike Jenő, Matuzné Pintér Tímea és Perlaki Györgyné testvérek részéről hangoztak el.

Urunk áldja és tegye áldássá avatott testvéreinket!

Csóka Zsolt

Ugrás fel