125 éves a Gyulai Baptista Gyülekezet

125 éves a Gyulai Baptista Gyülekezet

„…körülveszi az ő népét mostantól fogva mindörökké”

 

 

Különleges hála és dicséret zengett két napon át a Gyulai Baptista Gyülekezet ünnepélyén. 125 esztendeje már annak, hogy Gyulán is gyülekezeti formát öltött hitelődeink szolgálata. A jeles évforduló alkalmából, a május 28-29-i hétvége jubileumi istentiszteleteknek lett szentelve.

 

Urunkat magasztaló karénekek és hálával teli imák, költemények és szeretetteljes köszöntések hangoztak egymás után a szombat délutáni és a vasárnap délelőtti, délutáni istentiszteleten. Az ünneplő közösség soraiban foglaltak helyet egykori és jelenlegi tagok, helyi, környékbeli és távolról érkező testvérek, gyulai testvéregyházak és a városi önkormányzat képviselői.

„Jeruzsálemet hegyek veszik körül, az Úr pedig körülveszi az ő népét mostantól fogva mindörökké”idézte a zsoltárírót Matuz József, a Gyülekezet jelenlegi lelkipásztora. A baptista közösség alakulásának történetét pedig Perlaki Csaba gyülekezetvezető mutatta be részletesen. A fényképekkel, dokumentumokkal illusztrált beszámolóban be lettek mutatva a gyülekezet életét meghatározó lelkipásztorok, szolgálók, mérföldkövek, és az is elhangzott, kik azok a lelkipásztorok, teológusok, akik valamikor ebben a gyülekezetben nőttek fel és kaptak elhívást Istentől az egész életre szóló szolgálatra. Az archív dokumentumok, fotók és magazinok iránt érdeklődők egy kiállítás keretében is betekintést nyerhettek a történelmet író Istenünk Gyulán végzett munkájába.

Urunk igéjét hirdették Papp János egyházelnök, Kiss Tibor Péter, a Körösvidéki Egyházkerület elnöke, Szlovák Tibor egykori gyulai lelkipásztor, a vasárnap reggeli áhítat során pedig Huli Sándor lelkipásztor, egykori gyulai gyülekezeti tag buzdított hálaadásra.

Az énekkar hálaénekei mellett dicsőítették még az Urat a gyülekezet bibliakörös gyermekei, valamint az orgona, fúvós és furulyás szolgálatok. Bizonyságtételek is elhangoztak olyan gyülekezeti tagoktól, akik vagy ebben a gyülekezetben élték le egész életüket, vagy Gyulára költözésük, vagy éppen megtérésük után vált ez lelki otthonukká, és lettek a gyulai baptista testvéri közösség szeretett tagjai.

 

Emlékezés, ünneplés és hálaszó…

125 esztendő – Mennyi hála, könyörgés, ima és áldás?! Hány száz gyermek vált felnőtté, hány megtért és bemerítkezett tag fordult meg, hány ezer embert ért el valamilyen módon Isten munkája az odaszánt gyulaiakon keresztül?! És milyen kegyelem, gondviselés vár még az Úr népére, hisz bőséges az ígéret: „… az Úr pedig körülveszi az ő népét mostantól fogva mindörökké.”

A feltámadt Hősé legyen minden dicsőség az Isten Királyságát építő gyulai gyülekezetért, a hitben járó testvérekért, az elmúlt 125 évért és az előttünk álló pályáért!

Patkás Rita

Ugrás fel