Jófogás.hit 2016

Jófogás.hit 2016

  1. 06. 20-24. valamint 2016. 06. 27- 07.01. között tartottuk imaházunkban 2-szer egy hetes nyári napközis táborunkat. A két hét során közel 120 gyermek lehetett a vendégünk; 35 gyermek a gyülekezetünkből, a többiek rokoni, baráti, ismerősi kapcsolatokon keresztül érkeztek.

Az idei tábor alapját azok a bibliai történetek adták, amelyeket Jézus életéből, tanításából vettünk. Ezek mindegyike valamilyen módon kapcsolódott a halhoz, a vízhez. A történetek a következők voltak: A nagy halfogás, Jézus lecsendesíti a tengert, Ötezer ember megvendégelése, Jézus megkérdezi Pétert, hogy szereti-e, Példázatok a Mennyországról (kerítőháló, földbe rejtett kincs). A táborunk címe így: „Jófogás.hit” lett.

Reggel fél 8-tól 8-ig folyamatosan érkeztek a gyerekek. Ekkor reggeli tornával, majd reggelivel kezdődtek a programok.

Délelőttönként több éneket is megtanultunk közösen. Nagy élmény hallani, ahogy zeng a gyerekek énekektől az imaház… Például kedvenc ének lett: Dörgött az ég és villámlott; Cseperegjen, vadul essen; Az Úrban bízni a legklasszabb dolog. Az éneklés után a fent említett bibliai történetek egyikét láthatták a gyerekek, amit a fiatalok jelenetben mutattak be. Mivel minden évben nagyon szeretik a gyerekek, ha a jeleneteknek ők is aktív résztvevői lehetnek, így idén még több mindenbe próbáltuk őket bevonni. Voltak, akik tanítványok vagy nép voltak, máskor halgyűjtésbe kapcsolódhattak be, vagy ők idézték elő a vihart különféle hangkeltő eszközzel. A nap üzenetének egy-egy mondatát is beépítettük a jelenet szövegébe, amit a gyerekek egy csoportja visszhangzott fennhangon.

Minden nap, a napi történeteknek volt egy-egy központi üzenete, ami megjelent vizuális módon, plakáton, hallható volt a jelenetben, illetve erről beszélgettünk a közös alkalmak után 5 korcsoportban, játékos formában. A központi üzenetetek: Hiszem, hogy Jézus engem is hív; Hiszem, hogy nem vagyok egyedül; Hiszem, hogy Isten gondoskodik rólam; Hiszem, hogy Jézus az én válaszomra is vár; Hiszem, hogy örök életem lehet. Ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódtak a naponta megtanult aranymondások is.

A csoportfoglalkozások után a gyerekek sorversenyen, ill. csapatversenyekben vehettek részt. Ebéd után bábdarabot láthattak a gyerekek, amelyben a délelőtti üzenetet igyekeztünk elmélyíteni. Délutánonként volt foci, szabad játék, kézműves foglalkozás, vízi csata, valamint csütörtökön akadályverseny és számháború, amelyeken a gyerekek nagy lelkesedéssel vettek részt. Hétfőtől szerdáig a Magvető Református Általános Iskola udvarát és egy termét, csütörtökön pedig a református templom kertjét használhattuk ezekre a programokra.

Egy-egy feladaton való részvételért pecséteket kaptak, amiket a tábor utolsó napján ajándékokra cserélhettek be. A tavalyi táborban jól bevált tábori pólót idén is elkészíttettük a gyerekek és a segítők számára. A pólón egy halas logo, a tábor címe (Jófogás.hit) és egy ige állt: „Ne félj, csak higgy!” (Mk.5.36)

Örültek a gyerekek a finom és bőséges reggelinek, ebédek és uzsonnának, és persze a sütinek, gyümölcsnek és a pénteki kürtöskalácsnak is.

A tábort követő vasárnap, a délutáni istentiszteleten a táborozó gyermekek is szolgáltak a gyülekezet felé énekekkel, aranymondással, beszámolóval. Erre az alkalomra néhány, gyülekezetünkbe nem járó család is eljött, aminek nagyon örültünk.

Hálásak lehetünk, mert Isten szeretetét tudtuk továbbítani a gyermekek és szüleik felé, és emellett mi is nagyon sok szeretetet kaptunk tőlük. Hálásak vagyunk, hogy a városban nagyon jó híre van a tartalmas programokkal, odaadó segítőkkel megrendezett tábornak. Hálásak vagyunk azért is, hogy a gyülekezetünk nagyon sok tagja érezte sajátjának idén is a napközis tábort és vette ki a sokféle tennivalóból a saját részét legjobb tudása szerint.

Csóka Piroska

Ugrás fel