Túláradó pünkösdi öröm Gyulán

Túláradó pünkösdi öröm Gyulán

Nemcsak Pünkösd csodálatos ünnepe miatt örvendezhetett június 4-én a Gyulai Baptista Gyülekezet, de a nap folyamán bemerítési istentiszteletre is sor kerülhetett.

A gyülekezet lelkipásztora Matuz József a Szentlélek belső, meggyőző munkájáról beszélt, a János 16, 8-11. igeszakasz alapján. Az igehirdető hangsúlyozta, hogy a Szentlélek munkája több az észérveknél, érzelmi érintettségnél, neveltetésnél, hiteles emberek segítő közelségénél. A bűnről – elveszettségünkről Krisztus nélkül-, az igazságról – Jézus megváltó munkájáról, az ítéletről – az Igazság győzelméről csak a Lélek tud meggyőzni.

Nagy öröm volt a mennyben, a gyülekezetben, a családokban, mert újabb három fő döntött úgy, hogy elfogadják az Úr Jézus Krisztus megváltó munkáját, kegyelmét és életüket átadják az Ő vezetésének. Faragó Lőrincné (60), Nyári Vivien (16) és Szűcs Eszter (15) felszabadultan, vidáman és őszintén vallották meg hitüket és megtérésük eredményeként az életükben történt változást. A mosollyal és könnyekkel átitatott bizonyságtevéseket követően, a gyülekezet lelkipásztora Matuz József végezte a bemerítő szolgálatot, bemerítve őket élő bizonyságul a látható és láthatatlan világ előtt.

Nagy szeretettel köszöntöttük igével, énekkel és imával Krisztus egyházának új tagjait gyülekezeti- és családtagok, szolgálók és barátkozók.

Legyünk mindannyian só és világosság egész életükben!

Patkás Rita

Ugrás fel