Lk 17,11-19 – Valódi gyógyulás

Lk 17,11-19 – Valódi gyógyulás

„Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea határa mentén haladt el. Amint beért egy faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe, akik távol megálltak,  és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!Amikor meglátta őket, azt mondta nekik: Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak! És amíg odamentek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és hangosan magasztalta Istent, majd Jézus lábához borult, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus pedig azt mondta: Nemde tízen tisztultak meg? A többi kilenc hol van? Nem akadt más, aki visszatért volna dicsőíteni Istent, csak ez az idegen? És azt mondta neki: Kelj föl, és menj el, a te hited megtartott téged.”  Lukács 17,11-19

A tíz leprásról szóló beszédben Jézus folytatja az igazi hit növeléséről szóló tanítását. Isten szereti az embert, alapvetően kétféle módon: Teremtőként és Gyógyítóként. A hagyományos egyházi tanításban a hangsúly egy harmadikon van: Megváltóként. Tágabb értelemben a megváltás is gyógyítás, hiszen az ember meggyógyul a bűnből, a bűntudatból, az elszakítottság érzetéből.

A tíz leprás példája azért is kézenfekvő, mert betegségük a társadalomból való kiszakítottsággal járt. A leprásokat nemcsak a társadalom taszította ki, hanem a családok is, amelyek alapvetően gondoskodtak saját betegeikről. A leprások kitaszítottsága így még teljesebb volt, viszont azt is eredményezte, hogy a kitaszítottság közös érzése elmosta közöttük a társadalmi és vallási korlátokat: A szamaritánus leprás együtt élt a zsidó leprással, ami az „egészséges” világban elképzelhetetlen volt.

De valójában akkor gyógyulsz meg, ha elismered, hogy Isten  gyógyító módon van jelen az életedben és mindannyiunk életében. És nemcsak akkor gyógyulsz meg, hanem akkor erősödik, növekszik a hited is, ha Istent, mint gyógyítót beengeded az életedbe.

Mitől tud az Isten meggyógyítani minket, akik alapvetően egészségesek vagyunk? Istennel való élet önmagában gyógyító, mert teremtettségünknek az felel meg. Az Istennel való lét egyfajta védőháló, számítógépes hasonlattal tűzfal az embernek használó és ártó dolgok között. Szabadsága okán az ember le tudja bontani ezt a védőhálót. A számítógép rögtön jelzi, frissítsd a védelmet, vagy őszintén megmondja: védtelen vagy.

A kérdés az, hogy az Isten által megadott mozgástér és szabadságfok miért nem elég az embernek? Miért bontja el a tűzfalakat? Hitetlenségből, kíváncsiságból, bizalomhiányból. Azt hiszi, hogy Isten elvesz tőle valamit, pedig Isten az élet alaptörvényeit mutatja meg nekünk, kiteljesedésünk tereit. De ennél több is az ő szeretete: ha baj van, és letérsz az útról, akkor lehet gyógyulni.

Ennek első lépése a találkozás. Jézus úgy jön, hogy messziről látszik. Felkínálja magát: Itt vagyok, „érted vagyok”. Lehet velem találkozni. És ha tényleg találkozol velem, nemcsak fizikailag, hanem az emberi személyiség mélyebb rétegeiben is, akkor gyógyító módon találkozhatsz velem.

Bacsa Vilmos

Ugrás fel