2020: legyen a gyümölcstermés éve!

Őszintén be kell vallani, hogy a kereszténység történelme során gyakran nem töltötte be küldetését. Életmódja, képmutatása sok emberben megbotránkozást keltett, melynek az lett a következménye, hogy sokan elforultak az egyháztól és Istentől az évszázadok során.

Nagyon fontos, hogy hiteles legyen ne csak tanításunk, hanem életünk is! Ebben az évben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogyan lehet gondolkodásunk, beszédünk, cselekedetünk, időbeosztásunk Isten dicsőségére. Isten át akarja formálni jellemünket, hogy rajtunk keresztül meglátszódjon az Ő szépsége, szentsége, szeretete, hűsége, irgalma, öröme…

Azt is megvizsgáljuk az év során, hogyan élehtjük meg kapcsolatainkban (családunk, gyülekezetünk, munkatársaink, barátaink…) hitünket.

Az év igeverse a János evangéliuma 15. fejezetében található, ahol Jézus Krisztus ezt mondta mindenkori tanítványainak:

„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” Jn 15,16

Kapcsolódó igehirdetés:

Ugrás fel