Keressétek először… Egyházunk éves jelmondata: 2020 – Isten országát építjük!

Keressétek először… Egyházunk éves jelmondata: 2020 – Isten országát építjük!

„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6,33)

Milyen lesz az új esztendő? Lesz-e recesszió? Milyen lesz az egészségünk? Lesz-e munkánk? Hogy lesznek a családtagjaink, barátaink? Tudjuk-e fizetni az albérletet, a kölcsönt, a számláinkat? Ezernyi kérdés felmerül az emberekben év elején. Jók, fontosak ezek a kérdések a jövőnkkel, a megélhetéssel, a szeretteinkkel kapcsolatban, de nem ezek a legfontosabbak!

Mit csináljunk a baptista iskolákban, a baptista szociális intézményekben, üdülőinkkel, az épületeinkkel? Ezek is fontos kérdések, de nem ezek a legfontosabbak!

Hogyan szerkesszük kiadványainkat, miként szervezzük gyülekezeti programjainkat, mit tervezzünk bele a 2020-as esztendőbe? A szervezések is fontosak, de nem ezek a legfontosabbak!

Mi tehát a legfontosabb? Mire kell a hangsúlyt helyeznünk az előttünk álló évben?

Jézus Krisztus 2000 éve megmondta: Isten országának és igazságának a keresése a legfontosabb, a legelőremutatóbb és a leggyakorlatibb jó! Keresni az ő személyét! Keresni őt, hogy jobban szeressem és jobban szerethessen. Keresni őt, hogy átjárhasson, betölthessen, megerősíthessen, és általa élni, adni, szolgálni és utat mutatni tudjak! Keresni őt az Igében, imában, a közösségben, csendben és hangos dicséretben, kitartóan és következetesen. Lemondani közben a kényelemről, kevésbé fontos dolgokról, a magam akaratáról és elképzeléseiről. Keresni őt életem eseményeiben, keresni a világtörténelem szőttesében, keresni őt küzdelmeimben, és figyelni rá ujjongásom közepette is. Keresni az ő országát, azaz keresni uralma körét, azt, ahol és amiben ő dolgozik és láthatóvá válik. Keresni az ő igazságát, és veszni hagyni az enyémet, másokét, a világ harsogó hazugságait, az ördög csábító ravaszkodásait.

Ahol abbamarad az ő országának és igazságának a keresése, ott lassan emberivé, üressé és megszokottá válik az élet és a hívő élet. A látszat megmaradhat, de a lényeg elveszik. Keressétek hát először…

Jézus Krisztus realista. Tudja, hogy sok mindent keresünk, szeretnénk. Nem tagadja meg tőlünk mindezeket, azonban a mi érdekünkben fontossági sorrendet alakít ki. Először is keressük őt! Ha engedünk neki, akkor rendbe állnak kusza gondolataink, és megvalósulnak az igazán fontos és értékes dolgok az életünkben. Megnyerjük azokat is, amiket talán magunk akartunk elérni, de magunktól csak szétfoszló álmok lettek volna. Felépülhet valami örökkévaló érték, olyan kincs, ami túlmutat rajtunk és minden képességünkön.

Egyházunk életében az új évben aktuális üzenet tehát: 2020 – Isten országát építjük! Helyezzük a hangsúlyt arra, hogy egyenként, gyülekezetenként és egész közösségünkben az ő országát és igaz­ságát keressük, azt építsük! Egyre terebélyesedő szolgálatainkban adja meg mindez az örök origót: Krisztust és az ő igazságát! Tegyük ezt egyénileg, de gyakoroljuk közösségi életünkben is! Azaz legyen együttes törekvésünk, és támogassuk, erősítsük, ha kell, figyelmeztessük egymást erre!

Hiszem, ha ezt és így gyakoroljuk, a Mindenható áldásával semmit sem fogunk elveszteni, ami igazán fontos. És ott van a ráadás is…

Áldott, békés és örömteljes új esztendőt kívánok!

Papp János
egyházelnök

Ugrás fel