Lelkigyógyulás konferencia Gyulán

Lelkigyógyulás konferencia Gyulán

Az „Igazság szabaddá tesz” címmel kétnapos női-férfi lelkigyógyulás alkalomnak adott helyet gyülekezetünk 2020. február 28-29-én, amely alkalom az egyházkerület többi gyülekezete számára is nyitott volt.

A szolgálatot meghívásunkra: Révész Szilvia és szolgáló csoportja végezték. Előadók voltak: Révész Szilvia, Iván Dóra, Bögős Sándor. Dicsőítésben Iván Dániel és Iván Dóra vezettek bennünket.

A helyi és a környékbeli gyülekezetekből az alkalmon 52-en vettünk részt nyitott, Istenre figyelő szívvel.

Miért is fontos a lelkigyógyulás?

„Lelkigyógyulás: szabadulás a múlt sebeitől, terheitől, hogy birtokba vehessük azt a jövőt, amit Isten nekünk álmodott.”

Legősibb ok: a Sátán lerombolta az ember isteni identitását, az ember pedig rosszra használta az Istentől kapott döntési szabadságát, engedetlen lett, Isten helyett a „Hazugság Atyjának” hitt. Ez az örökség kihatással lett minden ember életére, a bűn pedig jogot adott a Sátánnak az életünk felett.

Az eredmény az elutasítottság lett.

Ebből fakadnak a félelmek, az önértékelés hiánya, a meg nem bocsátás, a fájdalmak, a stigmák, az önvád, a vádaskodás…. Találkozunk vele iskolákban, munkahelyen, emberi kapcsolatainkban, családban és sajnos gyülekezetben is. Az életünk során, mint rétegek rakódnak ránk. Emiatt kialakítunk magunknak egy olyan „ideális én”-t, hamis identitást, amely az embereknek kíván megfelelni és nem Istennek.

Lehet, hogy hívők vagyunk 1-5-10-20-40 éve, de nem tártuk fel ezeket a sebeinket Isten előtt. Sok esetben, tudatában sem vagyunk a lelkünk mélyén meghúzódó, szabadságunkat gátló kötelékeknek. Nem értjük, miért nem felszabadult, örömteli, hatékony, szolgálatkész a hívő életünk. Ezeken keresztül a Sátán, mint láthatatlan szálakon tart fogva bennünket, mert ezek az ő területei.

A lelkigyógyulás alkalmon szembesülhettünk Istennel és önmagunkkal és azokkal az emberekkel, akik életünk során körülvettek és körülvesznek.

A Sátán azért jön, hogy kísértsen, vádoljon, megtévesszen, hazudjon, öljön, lenyomjon…

Jézus azért jött, hogy megmentsen, gyógyítson, felemeljen, helyreállítsa identitásunkat Istenben. Lelki gyógyulásunk alapja a megbocsátás. Mikor Isten feltárja sebeinket fájdalmas újra átélni, de Ő be is kötöz, segít elvágni a szálakat melyekkel a Sátán fogva tart.

A legnagyobb erőt, az Ő hatalmas szeretetében, gyógyító helyreállító munkájában tapasztaltuk meg, tapasztalhattam meg én is.

Isten hatalmasan munkálkodott a szíveinkben a meghitt kiscsoportos és lelkigondozói beszélgetések, a megerősítő imakérések alkalmával is.

Jézus leleplezte a szellemvilágot:

„Megismeritek az igazságot és az igazság szabaddá tesz titeket”

S mindez azért lehetséges, mert „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz“, s mert „az Ő sebei árán meggyógyultunk.“

Ő szabaddá akar tenni bennünket, hogy életünk ne a múltunkra, emberek elvárásaira épüljön, hanem Jézus Krisztus golgotai győzelmére, hogy új identitásunk legyen Krisztusban.

„Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.” Gal 5,1

 Borbélyné Cora Ilona

Ugrás fel