Az első skype ifi

Az első skype ifi

A rendkívüli veszélyhelyzet miatt ifjúságunk sem tud személyesen találkozni ebben az időszakban. Ugyanakkor szükségünk van a közösségre a kapcsolattartásra, ezért rendhagyó módon találkoztunk 2020. március 21-én az internet lehetőségeit kihasználva.

16 fiatal egy skype csoport segítségével beszélgetett egymással. Az ifi témája a jövőkép volt. Minden fiatal elmondta, hogyan képzeli a személyes életét 15 év múlva és hogyan a világot ugyanabban az időben. Jó volt hallani, hogy fiataljaink optimistán tekintenek a jövőjükre és jó célokat tűznek maguk elé: család, karrier, szolgálat. A világot illetően már megoszlottak a vélemények, voltak, aki pesszimistán látja a jövőt, a bajok sokasodni fognak, mások bíznak abbam, hogy az emberiség képes a tanulásra, és legyőzzük a mostani problémákat.

A beszélgetés végén Merényi Zoltán lelkipásztor mondta el, hogy a Bibliai milyen jövőképről beszél. Látszólag pesszimista a világot illetően, hiszen a végidők sok válságot, katasztrófát, trágédiát hoznak, de végül Isten mindent újjá tesz.

Személyes jövőképünket illetően a Jeremiás 29-ből olvastunk igét, amiben Isten reményteljes jövőt igért az ő népének, mely fogságba indult. Fontos az igéből meglátni, hogy a reményteljes jövő feltétele, hogy teljes szívvel bízzunk az Úr Jézusban és hívjuk segítségül az Ő nevét.

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr – : békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám.” Jer 29,11-13

A rendhagyó ifit imádsággal zártuk. Várjuk a folytatást, de főleg az újbóli személyes találkozást!

 

Ugrás fel