Két bemerítés két hét alatt

Két bemerítés két hét alatt

A járványügyi helyzet miatt nagy dilemmában volt gyülekezetünk vezetősége, hogyan tudnánk biztonságosan megszervezni ősszel a bemerítést. Tízen készültek arra, hogy megvallják hitüket a gyülekezet előtt. Úgy döntöttünk, hogy két bemerítést szervezünk, így az istentiszteleteket is rövidíteni tudjuk, másrészt a vendégek is megoszlanak.

További óvintézkedéseket is hoztunk. A hatályban lévő előírások mellett – maszkhasználat, kézmosás, távolságtartás -, az istentiszteleteket két kisteremben, az udvaron felállított sátorban, valamint online is közvetítettük.

Október 25-én öt, a gyülekezetben felnőtt fiatal tett bizonyságot megtéréséről. Gál Rebeka, Hajnal Eszter, Tóth Borbála, Perlaki Barnabás a Tahi táborban, vagy Tóalmáson hozta meg élete legfontosabb döntését. Patkás Áron szintén hozott döntést egy táborban, de később saját maga gondolta át és harcolta meg az élet nagy kérdéseit, és jutott el a Megváltó Jézus Krisztushoz. Bizonyságtételükben mind az öten elmondták, hogy továbbra is vannak harcaik, kisértéseik, de ahogyan Rebeka fogalmazott az 1Jn 4,4 alapján: nagyobb az, aki bennük van, mint aki a világban van.

A bemerítést Merényi Zoltán lelkipásztor végezte. A medencéből történő megtérésre híváskor többen jelezték a jelenlévők közül, hogy szeretnék átadni életüket Krisztusnak és meg szeretnének szabadulni bűneiktől.

Az ünnepi istentiszteleten Sipos Márk, a Szegedi Új-Remény Baptista Gyülekezet lelkipásztora hirdette az igét, aki 17 évvel korábban ebben a gyülekezetben merítkezett be. Igehirdetésében a Gadarai megszállott története alapján Jézus szabadításáról szólt.

November 1-jén újból megmozdult a víz imaházunkban. Ismét öt fehérruhás állt a gyülekezet előtt. Most öt felnőtt, akiket különböző módon szólított meg Isten. Tasnádi Szilvia és Tamás a Dunakanyarban éltek négy gyermekükkel, de az Úr Gyulára vezette őket. Tamás hosszú igazságkeresésének végén jutott el egy református gyülekezetbe, majd az Ellel Ministries csendeshetére, ahol átadta az életét Jézus Krisztusnak. A Biblia alapján megértette, hogy Isten azt akarja, hogy bemerítkezzen, így került kapcsolatba gyülekezetünkkel, köztünk lelki otthonra talált családjával. Szilvia férje megtérése után azt gondolta, házassága tönkrement. Úgy érezte Jézus közé és férje közé állt, de elment egy a Betánia Mozgalom által szervezett táborba, ahol ő is megtért. Most együtt vallották meg „nagy napom, szép napom, lemosta Jézus bűnömet.”

Bánfi Róbert két válás után, egy nehéz lelki időszak után barátján keresztül jutott el a gyülekezetbe. Itt megismerte az igazságot és Jézus követőjévé vált. Célja, hogy feleségét és gyermekeit is az Úrhoz vezesse.

Domokos Balázs a gyülekezetbe nőtt fel, de tanulmányai és munkája elsodorták a közösségtől. A főiskolán megtért, megkeresztelkedett, majd zenetanárként kezdett el dolgozni. A Vésztői Református Gyülekezet felkérte, hogy legyen a kántoruk. Ha megkérdezték, mindig baptistának vallotta magát, de most jutott el odáig, hogy ezt ki is fejezze a bemerítés által is.

Lendvai Attila felesége januárban merítkezett be. Ő is elkezdett járni az istentiszteletekre, majd amikor elindult a törekvők órája, oda is bekapcsolódott. A tagfelvétel előtt az elöljárósági meghallgatáson derült ki maga előtt, hogy valami még hiányzik az életéből. A következő héten, még a gyülekezeti tagfelvétel előtt egy délelőtt Isten megszólította, s rájött arra, hogy ő meg akart felelni Istennek, jó ember akart lenni, de rájött, hogy ez nem működik, megértette, hogy Isten kegyelmére van szüksége és megtért. Nagy kegyelem, hogy ez még a meghallgatása előtt és a bemerítése elött történt vele.

A bemerítést most is Merényi Zoltán végezte, az igét Krisán Zoltán, a békéscsabai Új Forrás Baptista Gyülekezet lelkipásztora hirdette Naámán története alapján.

Hálásak vagyunk, hogy megvalósulhatott ebben a nehéz időszakban is ez a két bemerítés. Imádkozunk, hogy a jó folyamatok folytatódjanak közösségünkben a jövőben is.

Merényi Zoltán

Ugrás fel