Kiemelt

Álláspontunk a Covid–19-védőoltásokkal kapcsolatban

A társadalmunkat és az egész világot foglalkoztató, nemrégiben megjelent Covid–19 vírus védő- oltásaival kapcsolatban sok kérdést, segítségkérést kaptunk testvéreinktől, intézményrendszerünkből.

Egyházunk elnöksége egyeztetett felkészült egészségügyi-járványügyi szakemberekkel, valamint a felmerült teológiai kérdések miatt teológusokkal, tapasztalt lelkipásztorokkal. Mindezek alapján álláspontunkkal segítséget szeretnénk adni testvéreinknek, a hozzánk tartozó intézményeknek, hogy józanul és felelősségteljesen tudjanak dönteni a védőoltások felvételéről.

Hívő emberekként Istenben hiszünk és bízunk, ezért ebből következően a különféle gyógyszere- ket, védőoltásokat eszközként fogadhatjuk a gondviselő Istentől.

Hálásak vagyunk mindenható Urunknak, hogy tudást, képességet adott az embereknek arra, hogy gyógyító, betegségeket megelőző gyógyszereket, köztük védőoltásokat tudjanak feltalálni, kifejleszteni. Azt is megértettük, hogy a Covid–19 vírus elkerülése érdekében jelenleg nem áll rendelkezésre más gyógyszer, de az elmúlt időszakban egyre inkább elérhető vakcinák nagy mértékű védelmet nyújthatnak.

Bizalmat adunk az illetékes hatóságoknak, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben is felelősségteljesen és az emberek hosszú távú szükségeinek megfelelően döntenek, cselekszenek. Imádkozunk értük, hogy betölthessék küldetésüket.

Meggyőződésünk szerint a szeretet parancsának megfelelően a vakcinák felvételével védhetjük magunkat, szeretteinket, közösségünket, társadalmunkat. Megértésünk szerint van személyes felelősségünk a védettség érdekében, nem csupán másoktól kell várnunk a helyzet megoldását.

Bibliai meggyőződésünk, hogy Jézus Krisztus visszajövetele egyre közelebb van, de a szóban forgó vakcináknak nincs közük a Jelenések könyvében említett „fenevad bélyegéhez” (Jel 13,16–18). A védőoltásokat tehát – a sok más védőoltáshoz hasonlóan, amelyeket akár kötelezően, akár szabadon választva korábban már megkaptunk – elsősorban egészségügyi kérdésnek tekintjük, mellyel az emberiség korábbi járványaihoz hasonlóan igyekszünk a mostani veszélyhelyzetet megoldani.

Megértjük az emberek óvatosságát a jelenlegi védőoltásokkal kapcsolatban azok kifejlesztésének és tesztelésének gyorsasága miatt. Azonban látni kell, hogy a mostani vakcinafejlesztések során nagyon komoly előzetes munka és szakmai tudás állt rendelkezésre, valamint a gyógyszercégek és kormányok összefogása alapján szinte korlátlan anyagi források is segítették a gyorsabb fejlesztéseket. Az is segítséget jelent, hogy az Európában, illetve Magyarországon engedélyezett védőoltások biztonságosságáról és hatásosságáról mára a világszerte folyó oltások alapján sok millió
ember tapasztalata is rendelkezésre áll.

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy törekedjünk a megalapozott, hiteles és józan hírforrásokra
támaszkodni. Minden hozzánk érkező információt és hatást igyekezzünk Isten igéje és a Szentlélek által formált lelkiismeretes és felelős gondolkodásunk mérlegén megmérni!

Mindezek alapján bátorítjuk testvéreinket, a hozzánk tartozó intézményrendszerben élőket és dolgozókat, hogy józanul és felelősségteljesen vegyék fel a védőoltásokat.

A Magyarországi Baptista Egyház Elnöksége
Budapest, 2021. február 5.