A betegség által is tanított

A betegség által is tanított

„Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassam milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában.” Zsolt 27,4

Először is az Úrnak szeretném megköszönni, hogy eljöhettem az imaházba, másodsorban a testvéreimnek, akik imádkoztak a gyógyulásomért.

Az Úr nagyon komolyan a szívemre helyezte, hogy bizonyságot tegyek arról, amit tett velem. Nagy hála van a szívemben, úgy érzem, nem hallgathatom el kegyelmét és szeretetét.

Nehéz próbákon, fájdalmakon, kísértéseken, félelmeken, álmatlan éjszakákon keresztül vezetett. Tudom, hogy az Úrnak terve volt ezzel, mert nagyon szeret, és azt akarta, hogy közelebb kerüljek Hozzá, a betegség által is tanított.

Át kellett gondolnom az életem, mi az, amit másképpen kell csinálnom, mi az Úr akarata. Abban biztos vagyok, hogy életem ideje az Ő kezében van. Azt is tudom, ami velem történik mindenről tud. Nem hagy magamra, gondoskodik rólam.

Betegségem ideje alatt (covid-19) több időm volt az igeolvasásra. A bibliai versek által erősödöm a hitben. Elgondolkodom rajta, hogy az Úr mit üzen ezeken az igéken keresztül.

Olyan jó elcsendesedni és imádkozni az Úrhoz, kérve formálja át az életemet.

Az Úr nem ígérte, hogy mindig egészségesek leszünk.

Ezt olvassuk az 50. Zsoltár 15. versében: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem.”

A bibliai történeteket olvasva, az Úr Jézus mikor a földön járt, minden beteget, aki kiáltott hozzá, meggyógyított. És ma is gyógyít! Engem is meggyógyított.

A szívemben hála és köszönet van, és örömmel dicsőítem az én drága Megváltómat, mert egyedül Övé a dicsőség.

Isten tenyerén

Életem ott van Isten tenyerén
azért nem félek én,
bármi fáj nekem
mosolyog a szemem.
Száz jajszó között is bízom vakon,
hitem fel nem adom!
Rám törhet vadul ezer baj veszély:
Isten így szól: Ne félj!
Miért is, mitől is félhetnék én
az Isten tenyerén? (ismeretlen szerző)

Gulyás Imréné

Ugrás fel