Heten merítkeztek be a Kőrösbe

Heten merítkeztek be a Kőrösbe

Idén a gyülekezeti csendes hétvégénket Békés-Dánfokon rendeztük meg július 3 és 5 között. Három napot tölthettünk együtt a természetben, a Körös partján. 

A békési táborba érkeztek Gyuláról, Sarkadról és Méhkerékről is látogatók. Ezen a hétvégén 120-an vettek részt az alkalmakon. Legtöbben ott aludtak, de sokan napközben is csatlakoztak hozzánk.

A hétvége témája a közösség volt, több előadást hallgathattunk meg ezzel kapcsolatban, és lehetőségünk volt kiscsoportokban beszélgetni a gyülekezeti közösségről.

Vasárnapi istentisztelet

Szombaton a délelőtti érkezés és egy rövid tábornyitó alkalom után csoportokban beszélgethettünk és jobban megismerkedtünk testvéreinkkel. Ebéd után szabad volt a gyülekezet. A fiatalok örömmel próbálták ki a tábor strandját, emellett lehetőség volt szabadtéri sportokra és természetesen beszélgetésre. Vacsora után az esti alkalmon S. Farkas Zsolt tett bizonyságot, elmondta nekünk élete és megtérése történetét. Ezután Merényi Zoltán lelkipásztorunk tartott a hét témájához kapcsolódóan előadást. Az esti alkalmat és az első napot jó hangulatú dicsőítéssel zártuk.

Szombat esti előadás

Július 4-én, vasárnap délelőtt megrendezésre került hét hitvalló bemerítése. Erre az ünnepre több mint háromszázan jöttek el a táborba. A járványügyi helyzet miatt biztonságosabbnak találtuk azt a lehetőséget, hogy a szabadban, a Körös partján tartsuk meg ünnepi istentiszteletünket. Kóté Anett, Kóté Attila, Bíró György, Oláh Kata, Tasnádi Anna, Janbroers Nándor és Lehoczki Gergő mondták el megtérésük történetét gyülekezetük, családjaik és barátaik előtt.

Bemerítkezők csoportja

Kóté Anett egy bántalmazó kapcsolatból menekülve költözött két gyermekével Gyulára, ahol egy szociális étkezés során jutott el gyülekezetünkbe. Megtért, Isten megajándékozta egy férjjel. Mára rendezett körülmények között élnek, és a teológiára is beiratkozott.

Kóté Attila nagy mélységből tért Jézus Krisztushoz. Rossz társaságba kerülve szembekerült a rendőrséggel. Kilenc év börtönre ítélték.

Rabként festőként dolgozott és egy munkája során egy régi cella falában egy kis Újszövetséget talált. Elkezdte olvasni, majd hitre jutott általa. (Istennek milyen csodái vannak!)

Elhatározta, hogy jó útra tér. Hat év után jó magaviselet miatt szabadlábra helyezték. A gyülekezetünkben kötött házasságot feleségével.

Bíró György élete egy szakaszában a szórakozásban kereste az örömöket, de belefáradt ebbe, majd felkereste Debrecenben a baptista gyülekezetet. Eljárt az alkalmakra, de munkája miatt elköltözött a városból a Dunántúlra, majd Gyulára. Itt találkozott ismét a baptistákkal. A karantén időszakában résztvett a törekvők óráján, megtért.

Bíró György bemerítése

Oláh Kata nagypapája által kezdett gyermekkorában eljárni a gyülekezet által szervezett táborokba. Mikor nagyobb lett elhívták a fiatalok az ifjúságba. Itt barátokra talált, majd megtért.

Tasnádi Anna szülei a múlt évben merítkeztek be imaházunkban. Akkor kezdett elgondolkodni azon, hogy neki is ezt az utat kellene választania. Néhány igehirdetés ebben megerősítette.

Tasnádi Anna bizonyságtétele

Janbroers Nándor még általános iskolás korában egy Tahi táborban tért meg. A középiskolába kerülve eltávolodott az Úrtól és a gyülekezettől, de a karantén ideje alatt több ideje volt gondolkodni, Bibliát olvasni, így jutott arra az elhatározásra, hogy be szeretne merítkezni.

Lehoczki Gergő saját megfogalmazása szerint nehéz szülés volt. Felesége hat éve tért meg, azóta rendszeresen ő is látogatója az istentiszteleteknek. Már tavaly is jelentkezett a törekvők órájára, de az utolsó pillanatban meggondolta magát és nem merítkezett be. Idén több beszélgetés, imádkozás segítette a végső döntésében.

S.Farkas Zsolt igehirdetése

Az igét S. Farkas Zsolt hirdette, Izrael egyiptomi szabadulása kapcsán. Kiemelte, hogy egyedül a bárány vére mentheti meg az embert a bűn rabszolgaságából. A bemerítést Merényi Zoltán végezte a Körösbe.

Megtérésrehívás a vízből

Vasárnap este egy rendkívül különleges programmal vártuk az érdeklődőket. Tar Kata, a Zsidók Jézusért misszionáriusa látogatott el hozzánk Dánfokra. A zsidó hagyományokhoz híven egy páskavacsorát vezetett le számunkra.

Széder este

Ezáltal nemcsak a zsidó hagyományokat, hanem Jézus kereszthez vezető útját is jobban megismerhettük. A különleges ételek mellett héber dalokat és imákat is megtanultunk.

Hétfő volt a csendes hétvége utolsó napja. Kora reggel lehetőség volt arra, hogy együtt imádkozzunk. Reggeli után ismét kiscsoportokban gyűltünk össze. Ebéd után elérkezett a búcsúzkodás ideje, kivéve az ifjúság tagjainak, akik keddig maradtak a táborban. A fiatalok a maradék idejüket strandolással, röplabdázással, társasozással és kenuzással töltötték. Ezek mellett volt beszélgetés és egy dicsőítő alkalom is.

Éneklés a páskavacsorán

Hamar eltelt ez a három nap Dánfokon. Sok áldott alkalmunk volt, és reméljük, hogy annál több tartalmas beszélgetésben részesültünk. Imádkozzunk a gyülekezetünkért és következő alkalmainkért!

Tóth Borbála

Ugrás fel