Hála

Az év vége az emlékezés ideje. Hétévtized van mögöttem a Jó Isten kegyelméből!
Négy kiemelt bibliavers van előttem, amely egy-egy múltbeli történetet elevenít fel hogy ne felejtsünk: 2Tim 1,12 vers részlete: „Tudom kiben hiszek” Pál apost mondja.

A múltbeli emlék: 40-es évek vége 50-es évek eleje: 4-en voltunk testvérek, édesanyám beteglett (tbc) mi gyermekek a rokonságba lettünk -úgymond- szétosztva én apai nagyszülőkhöz kerültem, és hosszabb ideig nem láttam anyukámat.

Esténként papa, mama maguk közé fektettek s a sötétben énekeltek. Az áldott Orvos jön hozzánk … ma felnőtt fejjel érzem azt a békét, nyugalmat amit akkor ott a papa mama között. Szívemben is zeng e dal: Jézus Jézus!

A nagypapa temetésén Boros bácsi az akkori soltvadkerti lelkipásztor olvasta az említett biblia verset; három szó, egy teljes élet meghatározása Ő volt az apai nagypapám a cipőfoltozó a soltvadkerti gyülekezet elöljárója.

Mindennapi cselekedete mondta: ”tudom kiben hiszek”. A legidősebb fia hadifogoly lett. Az apa nélkül maradt három fiút a papa segítette nevelni az özvegy anyukának. Unoka testvére ma azt mondja, a papa volt apukánk, iskolatáskát vart, évenként hizlalt disznót nekünk!

Bibliai idézet: Péld 18.22 „Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jó akaratát.”

Boros bácsi a soltvadkerti gyülekezetből egy csoportot vendégségbe hozott Gyulára, ki hogy osztotta el a vendégeket, vendéglátókat nem tudni, a Jó Isten tudta. Testvéremmel a Szántó családhoz kerültünk: így kaptam én Gondviselő Atyától jó feleséget.

Ézsaiás 43,2 ”Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.”

Harmincegy évvel ezelőtt pünkösd másnapján feleségem három csemetével jött az imaházba. A gyermekek előre libbenve feleségem a zebrán haladt, s elütötte a nyolchónapos kismamát egy személyautó. Feleségem a gyermekeket tovább küldte az imaházba, őt fejsérüléssel (táska) elvitte a mentő, én a munkahelyemen voltam. Dani fiúnk odament a szószéken lévő Szlovák testvérhez: anyukámat elütötte egy autó de nem halt meg s visszaült a padba.

Ez időben Valika bent a kórházban nem érzékelte a baba mozgását. Ez év folyamán hallhattuk Merényi testvértől egyik igehirdetésén belül: Jób: 37.21. „Még nem látják a napfényt, bár az ragyog a fellegek mögött, de szél támad és kitisztul.” Így éltük meg Anikó minden baj nélküli megszületését.

Bír 18,6.„Menjetek el békességgel! Gondja van az Úrnak az útra, amelyen jártok.”

Hála /részlet/

Uram, a szívem háladalba fog.
Meg köszönök Neked minden napot,
melyen szereteted érezhettem.
Minden parányi fényt az életen.
Minden vigaszt a nehéz út alatt.
Minden mosolygó, meleg sugarat.
Vihart ígérők bár a holnapok,
Te vagy, aki szívem biztatod.
Ha ma egy porszem terhet hordozok,
talán Te holnap oldozod
S hogy adjak hálát, hogy Te szüntelen,
amerre járok, ott vagy énvelem!

Ugrás fel