Öröm van a mennyben

Öröm van a mennyben

Február 20-án ismét megmozdult a víz imaházunkban. Az ünnepi istentiszteleten hat megtért testvérünk tett bizonyságot megtéréséről, Krisztusba vetett hitéről. A járványhelyzet ellenére megtelt az imaházunk vendégekkel, hogy szemtanúi legyenek az eseménynek.

Pintér Petra a gyülekezetben nőtt fel. A Tahi táborban hozott döntést, a kerület gyermektáborában. Fiatal kora ellenére bátran beszél hitéről nemcsak a gyülekezetben, hanem osztálytársai között is.

Bánfi-Stibán Krisztina nem keresztény családban nőtt fel. Egy rossz házasság után ismerte meg férjét, aki a múlt év során megtért és bemerítkezett. Ezek után kezdett ő is érdeklődni a Biblia és a közösség iránt. Elkísérte kislányát a tavalyi Tahi gyermekhétre, ahol egy láthatatlan színházi programon megérintette Isten szeretete. Egy lelkigondozóval beszélgetve adta át az életét Krisztusnak. Krisztina szavaival élve, hazaérkezett.

Kovácsné Rácz Zsanett férjével együtt álltak fehér ruhában a gyülekezet előtt. Kettős öröm volt a családban, hogy mind a ketten elkötelezhették magukat Istennek. Zsanett sok nehézségen ment keresztül, és a bűn mélységeit is megjárta, de férje börtönben történt életváltozása állította meg őt és tért vissza a Mennyei Atyához. Összeházasodtak, tudtak venni egy kis házat, és szeretetben nevelik három gyermeküket.

Kovács Attila, Zsanett férje nagyon rossz gyermek és fiatal volt. Egy igazi lázadó, aki rossz társaságba is keveredett. Egy rablás után börtönbe került, ahol teljesen összetört, bűntudat gyötörte és már az öngyilkosságon gondolkodott, mikor Jézus kegyelmet adott neki.

Egy pünkösdkor a televízióban vetítették a Jézus élete filmet, ami nagy hatással volt rá, és a végén sírva mondta el ő is a megtérők imáját.

Ezek után rendszeresen járt a börtönistentiszteletekre, szabadulása után pedig elhatározta, hogy új életet kezd. Megszakította kapcsolatát régi barátaival, megházasodott, munkát vállalt, és elkezdett járni családjával a gyülekezetbe, ahol rendszeresen imádkozik, és még a Szünergosz bibliaiskolába is beiratkozott.

Gál Olivér a gyülekezetben nőtt fel. Ő is a Tahi táborban tért meg, de a bemerítéssel kapcsolatban sok vívódása volt. A törekvők órája, a szülőkkel és a lelkipásztorral való beszélgetések segítették kétségeit eloszlatni.

Csicsák Barnabás családja szintén a gyülekezetünkbe jár, így ő is gyermekkorától fogva hallotta a bibliai történeteket. Ő is a Tahi táborban hozott döntést, de az osztálytársai rossz irányba próbálták őt vinni. Sokat vívódott, hogy bemerítkezzen, de neki is szülei és a lelkipásztora segített a harcában.

A bemerítést Merényi Zoltán lelkipásztor végezte, aki azután, hogy alámerítette a hat új hívőt megtérésre hívta a jelenlevőket, amire többen is felemelték kezüket.

Az igehirdetés szolgálatát Balogh Barnabás szegedi lelkipásztora vállalta, aki a gyulai gyülekezet volt ügyintézője volt. Jákób története kapcsán mondta el az evangélium üzenetét.

Hálásak vagyunk Istenünk kegyelméért, és csodáiért, amiket közösségünkben megélhetünk, és imádkozunk a további folytatásért!

Merényi Zoltán

Ugrás fel