Örömünnep Gyulán

Örömünnep Gyulán

Szeptember 4-én újra megmozdult a víz a Gyulai Baptista Gyülekezet bemerítő medencéjében. Öt fehérruhás állt a népes gyülekezet elé, hogy bizonyságot tegyen megtéréséről és Jézus Krisztusba vetett hitéről.

Dr. Závada Zsuzsanna doktornő, evangélikus családban nőtt fel. Élete során súlyos tragédiákat kellett elszenvednie: meghalt édesanyja, majd férje. Egészsége is meggyengült, ekkor találkozott baptista testvérekkel akik meghívták egy énekkarba. Fia pedig egy osztálytársán keresztül került kapcsolatba a gyülekezettel. Özvegyként újraházasodott és rendszeresen elkezdett járni az imaházba. A bibliaórák segítették a megtérésben, és a közösség melletti elköteleződésben.

Korponai Lajosné 73 évesen vállalta a bemerítkezést. Hosszú út vezetett idáig. Négy gyermeket nevelt fel. Fia kezdett járni a debreceni imaházba, és ő követte őt. Majd mikor Gyuri családjával Gyulára költözött, ő is jött velük. Tavaly volt a fia bemerítése. Már akkor elgondolkodott élete felől, de a végső megtérés a februári bemerítésen történt. Ott hallotta meg Jézus Krisztus hívását. Azóta rendszeres látogatója az istentiszteleteknek, a női körnek. Fiatalokat megszégyenítő lelkesedéssel tesz bizonyságot családja, környezete felé.

Sallai Dávid a gyülekezetben nőtt fel. Gyermekkorában egy súlyos betegség miatt hosszú időre kórházba került. Sokat imádkozott érte családja és a gyülekezet. Isten meggyógyította őt. Később az istentiszteletek és törekvők órája segített neki megharcolni a döntést Isten mellett.

Bartha Boglárka is a gyülekezetben nőtt fel. Gyermekként sokszor hozott döntést, de mindig bizonytalan volt, hogy elég jó-e az üdvösségre. Egy gyülekezeti táborban édesanyjával való beszélgetésben értette meg, hogy sohasem lesz elég jó, de ezért van szüksége kegyelemre.

Bartha Barnabás, Boglárka öccsét már gyermekkorában is foglalkoztatták az élet nagy kérdései. Miért élünk? Mi történik velünk a halál után? Bár fiatal még, de belátta, hogy nem halogathatja a megtérést ő sem.

A bemerítést Merényi Zoltán, lelkipásztor végezte. Az igehirdetés szolgálatát Révész Árpád tartotta. Az evangélium minden jelenlevőt megszólított. A prédikáció után többen jelezték, hogy szeretnék követni Jézus Krisztust.

Az ünneplés délután folytatódott, ahol a frissen bemerítettekkel közösen úrvacsorázott a gyülekezet. Imádkozunk a további folytatásért!

Merényi Zoltán

Ugrás fel