Avatás Gyulán

Avatás Gyulán

Október 29-én diakónus és presbiteravatásra került sor a Gyulai Baptista Gyülekezetben. Tóth Zoltánt diakónussá avatta a közösség, Timár Csabát pedig presbiterré.

Merényi Zoltán, lelkipásztor, egyházkerületi elnök igehirdetésében a lábmosás története alapján beszélt a szolgálat lelkületéről. Szimbolikusan az avatott testvérek kaptak egy-egy törölközőt, mely felelősségükre és fogadalmunkra emlékezteti őket. Ahogy Jézus szolgált feléjük, úgy kell szolgálniuk nekik is mások felé.

Az avatást Gyaraki László, a Presbiteri Tanács tagja vezette le. A kézrátételes imádság után a frissen felavatottak szóltak a nagyszámú közösséghez.

A gyülekezet nevében Perlaki Csaba, gyülekezetvezető, a sarkadi körzetállomás nevében pedig Tóth Ferenc, presbiter köszöntötte a szolgatársakat. Kívánjuk a frissen felavatottak életére Isten gazdag áldását, szolgálatuk által erősödjön a vezetés Gyulán!

Merényi Zoltán

Ugrás fel