Csúcsok és mélységek

Csúcsok és mélységek

Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá? Zsolt8,5

Kedves testvérek tavaly december elején álltam ki a gyülekezet elé bizonyságot tenni egy számomra meghatározó szóról beszéltem: hűség.

Akkor még én sem gondoltam, hogy alig telik el egy pár hónap és újból mély szakadékba zuhanok, mint életemben egy jó néhányszor. A sátán mindent eszközt bevett, hogy istentől elszakítson.

Milyen eszközei vannak:

 • Megtévesztés
  Jézus figyelmeztetése szerint a sátán „hazug, és a hazugság atyja” (Jn 8,44)
  Bennem mindig önkéntelenül egy kérdés fogalmazódót meg, valóban úgy van, ahogy a Bibliában olvashatjuk. Rengeteg egyháztörténeti könyvet olvastam el. Sokszor az egyik könyv megcáfolta a másik könyvet és újabb könyveket kerestem. Szinte kerestem azokat az igeverseket, amelyeket úgy éreztem, hogy ellentmondásban vannak egymással.
 • Megosztás

Jézus főpapi imádságában olvashatjuk,” ahogy mi egyek vagyunk:” János 17,22
Mégis azokkal szeretünk beszélgetni, akikkel teljes mértékben egyet értünk, nem szeretünk megnyílni egymás előtt nehogy sebeket, kapjunk, vagy mi adjunk másoknak lelki sebeket. megvannak a batári körök,  pedig mi jó lenne, ha érzéseinket azokkal is meg tudnánk beszélni, akik máskép, gondolkoznak a világról, hitről, gyülekezetről.

 • Elterelés
  okos telefon facebook ki mit osztott meg, Youtube, színes hírfolyam böngészése, figyelmünket elterelésére szolgál, addig sem Isten igéjével foglalkozunk.
 • Elkedvetlenítés
  A sátán azért akar kedvetlenné tenni és elkeseríteni, hogy feladjuk a küzdelmet. Mesterkedése ellen egyedül az alázat vértez fel. Az alázat az önmagunkkal kapcsolatos igazság elfogadása. Ezt én úgy éltem meg, minek mész a gyülekezetbe otthon is kényelmesen meg tudod hallgatni az igét, sőt még kedvemre is vallogathatok az igehirdetők között.

Illés és Elizeus történetét olvasva, mikor együtt indulnak el az utolsó útra próbáltam megérteni, mint mond nekem az Újszövetség emberének.

Kiinduló pont Gilgál

Itt választotta el Isten Izrael népét a körülmetélés által, a honfoglalás kezdetén.  Józs.5,9

Később Gilgál egy fontos kultuszhely lett.

Gilgál utal arra, hogy Isten szent és szentsége ítélet az Ó-ember felett:

Az ó ember teste tagjainak elvetése tehát a keresztény ember „Gilgál”-ja és ahogyan Józsué győzelmei közepette újra meg újra visszatért Gilgálba.

Nekem sajnos többször vissza kellett térnem Gilgálba, hogy az Ó-embert le tudjam győzni.

A következő állomás Béthel

Béthel utal Isten változhatatlan kegyelmére, amellyel megáld, megtartat, megőriz minket az utunk végéig.

A hely jelentőségét Jákob története adja, mert itt három ígéret kap.  Móz 28,10-15

Azóta Béthel (jelentése: Isten háza) jelképe Isten megváltozhatatlan hűségének,

Kedves testvérem nekem nehéz volt meghallani Isten ígéretet, nekem többször végig kellet járnom, mind a négy állomást.

Illés útjának következő állomása Jerikó

Isten Illést Jerikóba küldi Józsué által megátkozott helyre. Az ember az átkot nem vette tudomásul, és újra felépítette, saját romlására. Jerikó Isten hatalmára oktat, amely által megtartunk .

A bennem felépített Jerikó-t nehéz lebontani. –  nálam azt jelenti tudatosan építik falat magam köré így akarom elkerülni lelki sebek kapásast, emberekben való csalódást.

Illés innen Jordán folyó partjához megy

A Jordán a halál jelképe,

A Jordán folyó volt az a helyszín, melyet Jézus a János által végzett kereszteléséhez választott, hogy – minden igazságot betöltsön Máté 3:15.

Én nagyon elgondolkoztam a saját bemerítésem történetén, valóban új ember lettem? Kaptam új szívet? Hisz az Ó-ember továbbra is bennünk él, magamat megfigyelve néhányszor felszínre is tört.  Én mikor mondhatom el magamról tiszta szívvel, hogy Jézus Krisztus gyermeke vagyok, én úgy érzem csak akkor ha sikerül az Ó-embert végleg legyőzni és nem uralkodik felettem.

Bacsa Vilmos

Ugrás fel