Bemerítés Mezőgyánban

Bemerítés Mezőgyánban

Mezőgyán egy ezer lakosú kis település a román határ közelében. Régen működött itt baptista gyülekezet, de az elvándorlás, és az elöregedés miatt kihalt a közösség.

Huszonöt évvel ezelőtt egy hívő házaspár elkezdett rendszeresen kijárni a településre. Nyári Rudolf és Nyáriné Tünde gyermekalkalmakat és felnőtt bibliaórákat kezdett tartani. Az évek során sokan megfordultak a kis imaházban. Néhány évvel ezelőtt a Gyulai Baptista Gyülekezet is felkarolta a kis missziót. Rendbetették az imaház portáját, és többen is bekapcsolódtak a szolgálatokba.

Idén beérett a gyümölcse a hosszú magvetésnek. Július 7-én három fehér ruhás tett bizonyságot az imaház udvarán tartott ünnepi istentiszteleten. Sokan eljöttek a faluból, és a környező településekről. A dicsőítést a Rupa testvérek vezették.

Patkás Rita, cigánymissziós munkatárs volt a bemerítés házigazdája, ő köszöntötte az egybegyűlteket, majd Nyári Rudolf missziómunkás imádkozott. Merényi Zoltán, gyulai lelkipásztor hirdette az igét Zákeus története alapján.

Kálló Elza nehéz életkörülmények közül tért meg. Családjában sok tragédia történt, és a szegénység is jellemezte eddigi életét. A gyermekei kezdtek járni a gyülekezet alkalmaira, majd ő is bekapcsolódott a közösségbe. A beszélgetések, az istentiszteletek megérintették a szívét, és átadta életét Krisztusnak. Átöltözés után elmondta, hogy gyermekkora óta nem hordott fehér ruhát, csak feketét, mert az jellemezte lelki állapotát, de most már egy új élet kezdődik számára.

Lakatos Istvánné, Marika, férjével együtt tett bizonyságot. Marika két elrontott kapcsolat, négy gyermek után lelkileg teljesen összetört. Durva természetűvé vált, aminek az lett az eredménye, hogy legnagyobb lánya elköltözött otthonról. Ekkor ismerte meg Istvánt, aki akkor már hívő ember volt. Vele kezdett rendszeresen imádkozni, Bibliát olvasni, és befogadta szívébe Jézust.

Lakatos István válása után elvették gyermekeit. Az alkohol rabjává vált, és öngyilkossági gondolatok kísértették. Egy hívő barátja bátorította, hogy keresse fel a kis gyülekezetet, ahol békességet, hitet talált.

A bemerítést Merényi Zoltán, lelkipásztor végezte, majd a megtérésre híváskor többen is jelezték, hogy szeretnének ők is új életet kezdeni Istennel.

A gyulai gyülekezet nevében Perlaki Csaba, gyülekezetvezető, a mezőgyáni misszió nevében pedig Kovács Attila köszöntötte az új tagokat.

Hisszük, hogy ez a bemerítés további lendületet fog adni a kis misszió életében!

Merényi Zoltán

Ugrás fel