Dicsőítés

album-art

00:00

„Dicsérjétek az URat! Énekeljetek az ÚRnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében!
Örüljön alkotójának Izráel, Sion lakói örvendezzenek királyuknak!
Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dob és hárfakísérettel!
Mert gyönyörködik népében az ÚR, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat.
Vigadnak a hívek e dicsőségben, ujjonganak pihenőhelyükön.
Szájuk Istent magasztalja, kezükben kétélű kard van.
Bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket.
Láncra verik királyaikat, vasbilincsbe előkelőiket.
Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely meg van írva. Dicső dolog lesz ez az ÚR minden hívének. Dicsérjétek az URat!”
Zsolt 149:1-9

Ugrás fel