Bibliaklub

bibliaklub1

A bibliaklub azzal a szándékkal jött létre, hogy az életünkben felmerülő etikai és világnézeti kérdések és a bibliai igazságok között egyfajta kapcsolatot teremtsen. Egy-egy esti alkalmunkon a Bibliából olvasott történet értelmezése mellett, igyekszünk a mai életre is igaz tanulságokat leszűrni. Saját tapasztalatunkat, véleményünket a szöveg mondanivalójával összevetni.

 

 

Mire számíthatsz közöttünk?

A klub alkalmain úgy próbáljuk a biblia igazságait boncolgatni, hogy az előképzettség, egyházi tapasztalat nélkül is érthető legyen. Ezeken az estéken egy-egy biblia történet, tanítás bemutatása mellett a vele kapcsolatos kérdések megbeszélése, az életben felmerülő problémákra adott etikus, keresztyén válasz közös megkeresése a célunk.

 

Nincsenek egyházi szertartási elemek, csupán a biblia magyarázata és az ehhez kapcsolódó csoportos beszélgetés, valamint a közösségen belül idővel kialakuló összetartozás, baráti kapcsolatok tekinthetők a klub jellemzőinek. Hűvösebb időben egy kis teával, süteménnyel szoktuk kényeztetni magunkat.

 

Milyen szándék motivált bennünket, amikor ezt a klubot elindítottuk?

Mint keresztyén emberek, hiszünk Isten létezésében, és ebben a hitben megtapasztaltuk, hogy Isten jóságos és igazságos. Ő nem csak egy természetfeletti, örök erkölcsi mérce, hanem Személy is, akinek van üzenete az emberek felé. Ez az üzenet alapvetően jó hír: „evangélium”, lelki szabadságról, békességről, igazi életről szól, melyet leginkább a Bibliából ismerhetünk meg. Hogyne tartanánk tehát fontosnak, hogy lehetőséget teremtsünk minden érdeklődő számára megérteni a Biblia üzenetét, és ezen keresztül valóban megismerni az üzenet mögött rejlő Istent.

 

Mi motiválhat téged, hogy eljöjj közénk?

Kirkegaard, dán filozófus egy hasonlatában nagyjából így fogalmaz: „Ahhoz, hogy beállj labdázni, előbb le kell tenned a kezedben levő labdát!”  Feltételezhetjük Isten létezését, sokan hiszünk is benne, azonban nem az fontos amit mi gondolunk, hanem az, amit Isten akar tenni velünk. Le kell tenned néhány gondot, talán néhány előfeltevést is, kicsit átszervezni a programodat, hogy szabad legyél heti másfél órára Istennek. Hátha dob neked egy labdát!

 

Mit hiszünk Isten szándékairól?

Istennek jó szándéka van velünk, emberekkel. Ez leginkább Jézus Krisztusban látható, aki azért lett emberré, azért tanított és végül azért szenvedett halált, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

 

A lényeg talán ez: megismerni Istent, ahogyan Ő mutatja be magát, az általa ihletett szövegen keresztül. Nem filozofálás, nem is tanulás, sokkal inkább ismerkedés a láthatatlan Valakivel, aki hajlandó megismertetni magát minden őt kereső emberrel.

 

Hogyan csatlakozhatsz hozzánk?

Legegyszerűbb, ha eljössz az alkalmainkra, a Baptista Imaház (Gyula, Munkácsy u. 11/B) udvaráról nyíló teremben találsz bennünket, minden kedd este 18:30-20:00 között.

 

Jelentkezhetsz vagy érdeklődhetsz e-mail-ban vagy telefonon is, a honlapon található elérhetőségeken.

 

Szeretettel várunk!

Matuz József lelkipásztor, Tóthné Kenéz IIdikó, Tóth Ferenc

Ugrás fel