Avatás és kirendelés

Avatás és kirendelés

2021. júmius 13-án ünnepi istentisztelet volt imaházunkban. Tóth Ferenc testvért avatta a közösség presbiterré és rendelte ki a sarkadi misszióba. Az istentiszteleten Mike Sámuel kecskeméti lelkipásztor hirdette az igét. Bizonyságtételek hangzottak el új megtértektől, akik a bemerítkezésükre készülnek.

Avatás és kirendelés
« A 2 »
Ugrás fel