Nyugdíjas klub

2012. májusán találkozott a Gyulai Baptista Gyülekezet akkori lelkipásztora, diakónusa és az idősgondozásban tapasztalattal rendelkező néhány tagja a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (későbbiekben BTESZ) vezetőivel imaházunkban. A találkozón a BTESZ ellátottjainak lelki gondozásáról, az imaház kistermének használhatóságáról, a helyi gyülekezet és a BTESZ helyi munkájának összehangolásáról egyeztettek a jelen levők.

2012. júniusától havi két délelőtti találkoznak nyugdíjasaink imaházunk kistermében. A kiscsoportos találkozó rendszeres résztvevői Gyülekezetünk tagjai. Hozzájuk csatlakozhatnak a BTESZ ellátottjai közül való, de Gyülekezetünkhöz nem tartozó idősek is.

A kedd délelőtti, kéthetenkénti találkozók beszélgetéssel, az eltelt időszakban történt (gyülekezeti, családi, személyes) események megosztásával kezdődnek. Egy asztalt ülünk körbe, frissítőt (aprósüteményt, teát, ásványvizet) fogyasztva. Örömmel fogadják időseink a játékos feladatokat (kvíz kérdések, termény felismerés, egy-egy bibliai mondat kirakása a papírdarabokból). A gondolkodás megtornáztatása mellett a fizikumok átmozgatása is visszatérő eleme a találkozóknak. A közösséget erősíti az is, amikor másokra gondolva tesznek együtt valami hasznosat időseink. Így történt az adventi időszakban az előzőleg már elkészített ajándékok közös csomagolása, vagy a gyülekezeti események (női kör, játszóház) résztvevői számára a szalvéták hajtogatása. A találkozó egy rövid áhítattal záródik. A biblia egy szakasza szólal meg a nyugdíjasaink számára, amit egy rövid magyarázat, aktualizálás követ – beszélgetéssel is kiegészülve akár. Egy-egy kedves, Istent magasztaló ének is elhangzik fejből, szívből, néha énekeskönyv használatával. A jelenlevők imádságával fejeződik be az áhítat.

A közösségi, kiscsoportos találkozó mellett a személyes, otthoni beszélgetés, lelkigondozói találkozás is része a kapcsolattartásnak. Gyülekezetünk tagjai felé rendszeresen, a BTESZ nem baptista ellátottjai felé pedig alkalomszerűen, kérésük alapján történik.