Közlemény

A Gyulai Baptista Gyülekezetben az nyilvános istentiszteletek újrakezdésének feltételei.

  1. Az istentiszteletek élő közvetítése továbbra is elérhető mindenki számára, a gyülekezet YouTube csatornáján.
  2. Minden olyan személyt, aki megfázási, influenza gyanús tüneteket mutat (köhögés, tüsszögés, csorog az orra), valamint a krónikus betegeket, kérjük szeretettel, hogy maradjon otthon, ne látogassa a gyülekezet alkalmait. Az interneten kövessék az istentiszteletek közvetítését.
  3. A 65 év felettiek csak saját felelőségre jöjjenek az istentiszteletre.
  4. Gyülekezetünkben az istentiszteleti rend a következőképpen alakul:
  • Vasárnap délelőtt 9.00 órától 9.45 óráig a nagyteremben imaórát, 10.00 és 17.00 órától istentiszteletet tartunk.

A gyülekezet két kistermében televíziókon lehet az istentiszteleteket követni.

  • Érkezéskor és istentisztelet után közvetlen fizikai kontaktus nélkül történjenek a köszönések.
  • 1,5 méteres távolság betartása kötelező, kivétel az egy háztartásban élők között. Ezért kérjük, hogy a családtagok lehetőség szerint egymás mellett foglaljanak helyett. Ebben kérjük, hogy a felelős testvérek útmutatását, irányítását fogadják el az érkezők.
  • Szerdán a bibliaóra 18.00 órakor kezdődik, a nagyteremben a fent leírtak szerint.
  1. Az imaházban minden kézmosó helyen felszerelésre került fertőtlenítő folyékony szappan adagoló.
  2. Amennyiben változnak a körülmények, újabb tájékoztatással látjuk el a gyülekezetet.

Ne ítélkezzünk egymás felett. Vannak óvatosabb, körültekintőbb módon élő testvérek, és vannak bátrabbak, szabadabban gondolkodók.

„Van, aki az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, a másik pedig egyformának tart minden napot: mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében.”

BIBLIA; Pál levele a Rómaiakhoz 14:5

Imádkozó szívvel és áldást kívánva mindannyiunk életére – a Gyulai Baptista Gyülekezet vezetősége.

Gyula, 2020. május 24.

Ugrás fel