Lejtőre került élet

Bondorasszó tábor, 2015. június

Az iskolai tanév végeztével négy napos táborozásra indultunk. A tábor helyszíne a korábbi évek hagyománya szerint a Hani Elim alapítvány üdülőháza volt, ami a bihari hegyekben, a festői szépségű bondorasszói völgyben található. A negyvenhét résztvevő főleg a gyulai gyülekezetből került ki, néhányan Sarkadról is csatlakoztak.

A gyülekezetben a nyár idejére szünetelő kiscsoportos találkozások záró eseménye is ez a kirándulás, így az együtt töltött idő örömei, a tervezettnél mindig egy „árnyalatnyival” nehezebb és hosszabb túrák megpróbáltatásai mellett időt szántunk arra is, hogy igei tanítás mellett, csoportos beszélgetésekben is együtt legyünk.

Gedeon története volt előttünk. Ez alapján hangzottak tanítások és volt lehetőség kisebb körben is a beszélgetésre.

A Bírák könyvének dicsőséges/véres/tragikus történetei mögött egy szellemi hanyatlás figyelhető meg. A környező népek bálványaihoz forduló, majd emiatt Isten büntetését szenvedő nép időről időre segítségül hívja az Örökkévaló nevét, aki szabadulást ad azáltal, hogy egy Bírát, egy szabadságharcost állít a nép élére, aki Isten segítségével győz a harcban, majd néhány évtizedig fenntartja a békét. Az elhívott 12 bíró helyreállító erőfeszítései egyre részlegesebb eredményt hoznak, a korszak során a közerkölcsök, a nép kollektív istenismerete megállíthatatlanul csúszik lefelé egészen addig, míg a végén egy polgárháborús időszakban szinte teljesen kiirtják Benjámin törzsét, saját testvéreiket.

Így foglalja össze ezt a kort az ige:

„Abban az időben nem volt király, Izráelben. Mindenki azt csinálta, amit jónak látott.” (21,25)

Hogyan kerül lejtőre az életünk, hogyan leszünk céltévesztettek, van-e lehetőségünk felismerni ezt a halálba tartó folyamatot, mielőtt még a lejtő végén belezuhannánk a szakadékba? Dr Papp Miklós görög-katolikus teológus Életvezetés etikája, című előadás sorozatában ezeket a kérdéseket fejtegeti hívő és hit nélkül élő hallgatósága és a sárospataki helyi TV kamerája előtt. Mondanivalója jól illeszkedik Gedeon és a többi bíró történetéhez. Előadásainak gondolatait összefoglalva azt látjuk, hogy vannak a lejtőre kerülő életeknek olyan tünetei, amelyek figyelmeztetnek arra, hogy rossz irányba tartunk:

  • Jellemző kezdeti tünet az imádságra szánt idő csökkenése, rendszertelenné válása.
  • Intő jel az is, amikor kezdjük kerülni azoknak az embereknek a közösségét, akik ösztönző, támogató társaink, azokét, akik jelenlétükkel, tanácsaikkal vagy példájukkal képesek felfelé húzni, megállítani a lejtőn.
  • Ártalmatlannak látszó, de fontos kezdeti tünete lehet életünk céltévesztésének az, amikor az időbeosztásunk borul fel, rohanó emberekké válunk, akik a fontos dolgokra soha nem érnek rá.

 

A lejtő stádiumain haladva sokféleképpen magunkra ismerhetünk. Mi vagyunk azok, akik környezetünk felé viselkedésünkkel, tetteinkkel igyekszünk azt az üzenetet megfogalmazni, hogy „ura vagyunk a helyzetnek”, majd miután lelkiismeretünk jelzéseire próbáljuk tettünket megmagyarázni, önmagunk számára elfogadhatóvá tenni, egyre inkább áldozatnak érezzük magunkat.

Ebben a stádiumban először még megfogalmazódik egyfajta kényszerítő érzés, hogy egy gyökeres változás a körülményeinkben megoldást hozhatna bajainkra, majd fokozatosan cselekvésképtelenné válunk, vádoljuk környezetünket és eluralkodik rajtunk a depresszió.

Jó volt meglátni, hogy van visszaút a lejtő legaljáról is. Ha egy fontos életcélunk a bűn miatt megsemmisül, meghal, van visszaút a gödör legmélyéről is, nem kell, hogy a többi célunk is kövesse a pusztulásba. Ez nem azért lehetséges, mert a kárt szenvedett életünkben találunk még egy kis összeszedhető akaraterőt, vagy a környezetünkben lévő, vádaskodásainkkal, elfordulásunkkal megbántott emberek közül valaki hónunk alá nyúl. Ez egyedül azért lehetséges, mert egy „gyönge pillanatunkban”, életünk poklába és sötétségébe leszáll Krisztus, életünk mellett megáll a könyörülő Isten …

Tóth Zoltán

 

Ha valaki szeretné az eredeti előadásokat is meghallgatni :

Dr Papp Miklós: Az életvezetés etikája

https://www.youtube.com/user/ZemplenTelevizio/search?query=papp+mikl%C3%B3s

 

Ugrás fel