Lelkigondozó tanfolyam indul gyülekezetünkben

„Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, ha elhagyta is a Mindenható félelmét.”
Jób 6,14

Cél:
Gyülekezetünkben sokféle szolgálati terület működik, a gyermek bibliakörök vezetésétől, az ifjúsági munkán keresztül az énekkarig. A szolgálati területek nagy részében testvéreink a gyülekezet megerősítésével végzik feladataikat (bibliakörök, igehirdetés, imaóravezetők…). Most egy új – különösen fontos – területen állítunk be testvéreket a szolgálatba: a lelkigondozásba. A lelkigondozók feladata, a lelkipásztor és az elöljáróság irányítása mellett:

• Odafigyelés a gyülekezeti tagokra.
• A gyülekezet tagjainak lelkigondozása. Segítés az életvezetési kérdések megoldásában (tanácsadás, bátorítás, közös imádkozás).
• Intés. Olyan helyzetekben ahol egy gyülekezeti tag nyilvánvaló bűnbe került.
• Betegek, idősek látogatása, vigasztalása, bátorítása, meghallgatása, lelki erősítése.
• A gyülekezet perifériájára szorult tagjainak megkeresése, buzdítása.
• Imádkozás a gyülekezet tagjaiért.
• Kívülállók lelki segítése
• Mások bátorítása a lelkigondozói szolgálatra.

Ha elhívást érzel erre a szolgálatra, ha szeretnél többet tanulni erről a területről, jelentkezz erre a kurzusra!

Havi egy szombaton tartjuk a találkozóinkat, melyen az előadások mellett, beszélgetünk, helyzetgyakorlatokat végzünk. A találkozók szünetében kávézási és nassolási lehetőséget biztosítunk. A képzés óraszáma: 28 óra

A képzés végén házi vizsgát tesznek a résztvevők az elsajátított ismeretekből. Igény szerint a csoport a későbbiekben is találkozik.

Előadó: Merényi Zoltán lelkipásztor és más meghívott előadók.

Tervezett tematika

2020. október 3. szombat 8.00-12.00
• Bevezetés
• A lelkigondozás fogalma (lelkigondozás, lelkivezetés)
• Ki a jó lelkigondozó? (kompetenciáink)
• Kicsoda az ember? (szükségletek, személyiségtípusok, érzelmeink, életcélok…)
• A különböző pszichológiai iskolák emberképe
• Bűn, bűntudat, lelkiismeret, bűnrendezés, életrendezés
• Szenvedés megértése
• A Biblia emberképe

2020. október 24. szombat 8.00-12.00
• A lelkigondozás módszertana
• „Tértágítás”
• „Az emmauszi út”
• A lelkigondozói szolgálat eszközei
• Kinek, mire van szüksége? (bátorítás, vigasztalás, megértés, intés, tanácsadás…)
• Az értő figyelem
• Közléssorompók
• Krízishelyzetek, krízisintervenció, öngyilkosság
• Imádság szerepe a gyógyulásban
• Istenben való megnyugvás

2020. november 21. szombat 8.00-12.00
• Különböző életkorok lelkigondozói feladatai
• Gyermekkor
• Fiatalkor (nemi identitás, szexualitás, életvezetés, önértékelés)
• Felnőttkor (házassági problémák, munkahelyi problémák, gyermeknevelési problémák)
• Öregség (magány, betegség, halálfélem, haldoklás)
• Gyász
• Kapcsolatok rendezése (megbocsátás, gyógyulás)
• Hitbeli növekedés, és megakadás a növekedésben

2021 január 16. szombat 8.00-12.00
• Lelki torzulások, betegségek (Lelki egészség, lelki betegség, lelki zavarok)
• Hangulati problémák: depresszió (keserűség, hálaadás, hit, reménység)
• Félelem: pánik, fóbiák
• Neurózisok
• Kényszeresség
• Skizofrénia
• Szorongás
• Stressz, kiégés
• Homoszexualitás

2021. február 20. szombat 8.00-12.00
• Függőségek
• Alkohol, drog
• Mai függőségek: telefon, számítógép, televízió
• Kapcsolatfüggőség
• Szabadulás a függőségektől
• Démonizáltság

2021. március 20. szombat 8.00-12.00
• Kórházi lelkigondozás (betegek lelkigondozása)
• Lelkigondozás börtönökben
• Családok lelkigondozása
• Magányos emberek lelkigondozása
• Családi konfliktusok kezelése
• Kommunikáció a családban
• Én-határok a családban
• Bizalom
• Gyermeknevelés
• Válás

2021. április 17. szombat 8.00-12.00
Összefoglalás
Záróvizsga

Ajánlott irodalom:
• Gordon, Dr Thomas és Burch, Noel: Emberi kapcsolatok (Gordon könyvek, 2001, Bp)
• Isidor Baumgartner: Pásztorálpszichológia (Semmelweis Egyetem, Bp, 2003)
• Crabb, Lawrence Jr: Kicsoda az ember (Menedék alapítvány, 1994)
• Crabb. Lawrence: Kapcsolódás (Harmat, 2005)
• Marshall, Tom: Kapcsolatok
• Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája
• Hézser Gábor, Dr: A pásztori pszichológia kézikönyve
• Hézser Gábor, Dr: Miért? Rendszerelmélet és lelkigondozói gyakorlat (Kálvin Kiadó, 2001)
• Worthington: Lelkigondozói ABC (Harmat)
• Wolff, Hans Walter: Az Ószövetség antropológiája (Harmat, 2003)
• Erdélyi Judit, dr.: Függőségek kihívásai (2002, Pécel)
• Macaulay, Ranald – Barrs, Jerram: Eltorzult képmás (A Biblia emberképe) (Harmat, 1994)
• Boross Géza, dr: Poimenika (Budapesti Református Theológiai Akadémia Gyakorlati Teológiai Tanszéke)
• Griffin, Em: Együtt-lét – Mitől jó egy csoport? (Harmat, 2003)
• Purves, Libby: Hogyan ne legyünk tökéletes család? (Gabó Kiadó, 1998)
• Pálhegyi Ferenc, dr: Keresztény házasság (Kálvin Kiadó, 1995)
• Maurice E. Wagner: Vagyok-e valaki? (Harmat, 2004)
• Gyökössy Endre: Magunkról magunknak (Református Zsinati Iroda, 1986)
• Franz J. Mönks-Alphons M.P. Knoers: Fejlődéslélektan (Urbis Könyvkiadó, Budapest, 2004)

Letöltés:

Lelkigondozói képzés tematika

Online jelentkezés

Ugrás fel