2015 hírei

Bemerítési istentisztelet Gyulán

Isten iránti hálával adok hírt bemerítési istentiszteletünkről. 2015. 11. 15-én, a délelőtti istentiszteleten öten vallották meg előbb szavaikkal, majd a bemerítésben tettükkel is, hogy meghaltak a réginek és Krisztussal együtt feltámadtak az új életre.

Lelki otthonra és Krisztus-hitre talált gyülekezetünkben a Janbroers házaspár, Szilvia és Sergio. Útkereséséről, és a bálványait leromboló Krisztusról beszélt őszintén Bacsa Vilmos. Istenhitéről, Krisztus megismeréséről, közösségre találásról szólt Bujdosó Károly. A szülei, nagyszülei imádkozó életéről, mélységből hazaérkezésről adott számot Enyedi Ferenc. A bemerítést Gyülekezetünk lelkipásztora végezte.

Örömmel voltunk tanúi és hálásak vagyunk, ha Isten kegyelméből lehettünk eszközei is annak, amit csak Isten Lelke tud elvégezni az ember lelkében. Köszönöm mindazt a csendes, kitartó, és személyre szabott törődést, evangélium hirdetést, lelkigondozást, amiben családtagok, barátok, kiscsoport vezetők lettek eszközök Isten üdvözítő tervében. Megváltónk követésére, életátadásra hívó szava a Mt 9,9. alapján hangzott a délelőtti igehirdetésben.

A délutáni istentiszteleten imádkoztak gyülekezetünk avatottjai – Csóka Zsolt és Papp László diakónus, Perlaki Csaba presbiter és Matuz József lelkipásztor – a bemerített új tagokért, kérve, hogy Isten Szentlelkének életet formáló, Krisztus követésében megtartó munkája legyen folyamatos. A gyülekezeti, családi és baráti köszöntések után szólt az igehirdetés a szeretetre, örömre, és szolgálatra kirendelő Krisztusról a Jn 15,9-17 alapján. Az ünnepi istentiszteletek igehirdetője Huli Sándor, a Biharugrai Körzet lelkipásztora volt.

MJ