Év: 2015

2015 hírei

Gyermekbemutatás Gyulán

2015.11. 01-i délelőtti istentiszteleten adott hálát gyülekezetünk Hajnal Boglárkáért, Edina és Tibor harmadik gyermekéért. Az áldáskérő imádság előtt a lelkipásztori üzenet a Zsoltárok 103,15-18 igeszakasz alapján szólt. Gyülekezetünk gyermekei énekkel, tanítóik nevében pedig Gálné Erdész Orsolya az Ézsaiás 46,3-4 igékkel köszöntötte a családot. MJ  

2015 hírei

Nagy Mira bemutatása

„Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt” A 2015. 10. 11-i délelőtti istentiszteleten adott hálát Gyülekezetünk Nagy Dávid és Nagyné Kisari Ildikó harmadik gyermekéért, Miráért. A lelkipásztori üzenet alapját a Zsolt 139,14 adta. Gyülekezetünk gyermekei énekkel, a bibliaköri vezetők nevében pedig Timár Csabáné az Ef 5,15-16 és az 1Pt 5,6-7 igéivel köszöntötte a családot. MJ

2015 hírei

50 éve házasságban

Ócsai Ferenc és Sztasák Eszter 1965. 08. 19-én kötött házasságot Mezőkovácsházán. Az 50. házassági évfordulón örömmel adott hálát értük a Gyulai Gyülekezet az augusztus 30-i délelőtti istentiszteleten. A lelkipásztori köszöntés az Ef 3,20-21 igék alapján a mindent bőségesebben cselekvő Istenre mutatott. A jelenlevő család pedig a Zsolt 100 igéit szólaltatta meg felolvasva és énekelve is. […]

2015 hírei

Angol nyelvtanfolyam, 2015

2015.07. 27-31, július utolsó hetében volt idén gyülekezetünk szervezésében az angol nyelvtanfolyam. Délelőtt a gyerekek tanulhattak 4 csoportban korosztályuk szerint, délután pedig a 13 év felettiek tudásszintjük szerinti besorolásban, 3 csoportban. A játékos, jó légkörű tanulás mellett 4 este, a nagycsoportos találkozáskor egy-egy olyan emberrel ismerkedhettek meg a résztvevők Joel Dicks beszámolójából, akik Krisztus életet […]

2015 hírei

Gyülekezetünk napközis gyermekhetei, 2015

06. 22-26. valamint 2015. 06. 29- 07.03. között tartottuk imaházunkban 2-szer egy hetes nyári napközis táborunkat. A két hét során közel 118 gyermek lehetett a vendégünk; 32 gyülekezetünkből, a többiek rokoni, baráti, ismerősi kapcsolatokon keresztül érkeztek. Az idei tábor volt gyülekezetünk 10. napközis gyerektábora. A témánk alapján a tábor címe: „Kezeket fel!”. A Bibliában előforduló […]

2015 hírei

Presbiter- és diakónus avatás Gyulán

2015.06. 07-én délután avatási istentisztelet volt Gyulán. Perlaki Csaba testvér presbiterré és Papp László testvér diakónussá avatásának örülhetett az alkalmi gyülekezet. Az igét Dr. Szűcs Zsoltán testvér, a Presbiteri Tanács elnöke hirdette a 2 Timótheus 2:1-9 igeversek alapján. Az avatandók és feleségeik felé feltett kérdések megválaszolása után a kézrátételes imádságra került sor. Dr. Szűcs Zoltán, […]

2015 hírei

Gyermekbemutatás – Hegyi Csanád

2015. június 7-én, a délelőtti istentiszteleten gyermekbemutatás volt a gyulai gyülekezetben. Először hozták el szülei Csanádot, harmadik gyermeküket, imaházunkba. Így adhattunk érte hálát és kérhettük Isten áldását rá és az egész Hegyi családra. A lelkipásztori köszöntés a 8. Zsoltár 3. verse alapján hangzott. Matuz József lelkipásztor testvér ezzel kapcsolatban a gyermeki életről, a gyermeki száj […]

2015 hírei

Kerületi Ifinap Gyulán, 2015. 04. 11.

Nagyon vártam már az ifinapot, vártam, hogy együtt imádkozzunk, énekeljünk a környékbeli fiatalokkal. Azt vártam ettől az alkalomtól, hogy Istenhez közelebb kerüljek. Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy ez megvalósulhatott, jó volt megtapasztalni, hogy milyen ereje van annak, ha együtt, egymásért imádkozunk. Nagyon sokat jelentett nekem az, hogy imádkozhatunk egymásért, jó volt meghallgatni, hogy mi […]

2015 hírei

KELEK XI. – Körösvidéki, Erdélyi Lelkipásztori és Evangélizációs Konferencia, 2015. 04. 11.

Imaházunk biztosította az idei KELEK helyszínét 2015. 04. 11-én. A napkezdő áhítatot és bemutatkozást követően Boros Róbert temesvári lelkipásztor, a nap előadója a gyülekezeti konfliktusok kezeléséről szólt a jelenlevőkhöz. A témára tekintettel az erdélyi és a körösvidéki lelkipásztorok mellett meghívottak voltak egyházkerületünkből a gyülekezetvezetők és avatottak is. A 26 jelenlevő interaktív módon, a személyes tapasztalatokat […]

2015 hírei

A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet vendége volt Gyülekezetünk 2015. 03. 22-én.

A nap igei üzenetét – találkozásaink mottóval – az ApCsel 8,26-31, 35 és a Filemon 10-18. igeszakaszok adták. Az istentiszteleteken énekkarunk mellett gyermekeink és fiataljaink is énekeltek. A beszámolókban betekintést adhattunk a Gyülekezeteink kisebb csoportjainak életébe: a gyermekek közötti szolgálatba, a női kör sokszínű munkájába, a foltvarró kör aktivitásába, a házi csoportok, a bibliaklub, és […]

Ugrás fel