Foltvarró Kör Találkozója, 2014. október 17.

Foltvarró Kör Találkozója, 2014. október 17.

Egy amerikai Keresztény Missziós Társaság évek óta látogatja azokat a foltvarró köröket, amelyeket Európában beindított. A Misszió magyarországi képviselője – Körösi Pálma – vezetésével három pensylvániai hölgy volt a vendégünk 2014. 10. 17-én.

Már hagyományosnak mondható, hogy Matuz József lelkipásztor köszöntője és áldást kérő imája nyitja meg napunkat.

Csaknem 60 fő résztvevőnek bibliaborító varrást tanítottak amerikai vendégeink, dekoratív iránytű díszítéssel, hangsúlyozva, hogy életünk iránytűje legyen a Biblia.

Szokás szerint a közös ebéd előtt imaházunk nagytermében áhítatot tartottunk. Vendégeink bizonyságtételét hallgathattuk meg arról, hogy életüket miként formálta az Úr. A történetek között Puskás Sándor testvérünk vadászkürt játékában gyönyörködhettünk. Vendégeink az áhítat végén minden résztvevőnek egy-egy Bibliát ajándékoztak.

Ismét megállapítottuk, hogy a varráson túl elsősorban lelkileg gazdagodtunk a nap során. Talán ez az oka, hogy ezeket az alkalmainkat egyre több vidéki foltvarrókörből látogatják.

Miklósné Gróh Erzsébet

Ugrás fel