Gyermekbemutatás – Gál Miriám Éva

Gyermekbemutatás – Gál Miriám Éva

2013. április 21-én, a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében gyermekbemutatáson vehettünk részt. Gál Csaba és Orsolya harmadik gyermeke, Miriám Éva életére kértük Istenünk gazdag áldását.
Lelkipásztorunk, Matuz József a 2Mózes 2,4 és 8b versét olvasta fel, ahol a Bibliában először olvashatunk Mirjámról, Mózes nővéréről. Mirjám, aki Isten és szülei munkájának szemtanújává vált. Aki a jótettre készen várt, hogy eszköz legyen a kapcsolatok helyreállásában.
Az áldáskérő imádság után a bibliakör vezetői nevében Hajnalné Gál Edina köszöntötte az öttagúvá gyarapodott családot. A köszöntést a gyerekek „Én és a házam népe, csak az Úrnak szolgálunk” kezdetű, szép éneke zárta.
Csóka Piroska

Ugrás fel