2021 hírei

Két hét, két aranymenyegző

Szeptember végén és október elején két ötevnéves házassági évfordulót ünnepeltünk imaházunkban.

Szeptember 26-án Perlaki György és Aranka 1971-ben kötött házasságát ünnepeltük. A házaspárért Merényi Zoltán, lelkipásztor imádkozott, majd Petrás Istvánné köszöntötte őket egy igeverssel.

Október 3-án pedig Petrás István és Éva aranymenyegzőjét ünnepeltük közösségünkben. Szintén Merényi Zoltán lelkipásztor köszöntötte a házaspárt, majd imádkozott értük, végül Bittó Artúrné Márta olvasott igét nekik és édesapja egyik versét szavalta el számukra.

Hálásak vagyunk idős házaspárjainkért, akik példát adnak a következő generáció számára is hitükkel, hűségükkel, szolgálataikkal! Az Úr tartsa közöttünk őket még sokáig!